Bidragsytere

Redaktørene

Arbeidsrett.no har fem redaktører, Henning Jakhelln, Helga Aune, Nina Kroken, Claude A. Lenth og Lill Egeland, som alle er erfarne arbeidsrettsjurister. Professor emeritus i arbeidsrett Henning Jakhelln er ansatt ved Universitetet i Oslo. Helga Aune er partner/advokat i Ernst & Young AS. Nina Kroken er advokat LO, Claude A. Lenth er partner og advokat i Advokatfirmaet Hjort AS og Lill Egeland er partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS. I tillegg til å være redaktører, er alle fem aktive forfattere i arbeidsrett.no.

Henning Jakhelln

Institutt for offentlig rett,
Det juridiske fakultet,
Universitetet i Oslo

Helga Aune

Advokat og partner
EY Tax & Law

Nina Kroken

Advokat
LO

Claude A. Lenth

Advokat/partner
Advokatfirmaet Hjort AS

Lill Egeland

Partner
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Forfatterne

Arbeidsrett.no består av ca 50 advokater og jurister som skriver kommentarer til arbeidsmiljøloven, arbeidstvistloven, allmenngjøringsloven, den internasjonale arbeidsretten, pensjoner, permitteringer, ferieloven og konkurranseklausulene. Forfatterne holder sine kommentarer oppdatert med lovendringer, nye og endrede forskrifter, ny rettspraksis – nasjonalt og internasjonalt, nye direktiver fra EU.